Make your own free website on Tripod.com
Documenten

Begrafenisakte van Derk Heijmans (zoon van Roelof en Marij Willems), geboren 24 september 1693 in Nijmegen, begraven 16 juli 1750 in Grave. Derk was getrouwd met Belia van Homburg en van beroep Coster in de kerk.

De letterlijke tekst luidt:
" Extract uit Eene Register Der Begrafenissen Der Stad Grave, berustende ter Secretarie van genoemde Stad.

Begraven Den Zestienden Julij Een Duizend Zevenhonderd en Vijftig

Den 16= Julij 1750, is begraven
D. Heijmans

Voor Extract Conform,
Grave, Den 3= Mei 1820
De Resident Burgemeester, Beambten Van den Burgerlijken Stand der Stad Grave."
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doopakte van Roedolf Heijmans, zoon van Derk en Belia van Homburg, uit het doopregister van de Nederlands Hervormde Kerk te Grave. Roedolf werd gedoopt op 17 maart 1735 (vermoedelijk op dezelfde dag geboren). De tekst luidt:

"Den 14 Maardt, Rodolf, Soon van Derck Heijmans en Belia van Homburgh"

In de kantlijn is later toegevoegd de tekst:
"Deeze is Rooms geworden. Zie de handelingen der Kerkeraad van de 3en Maij 1801".
Tot nu toe is het helaas niet gelukt de handelingen van de kerkeraad terug te vinden.

Roedolf was aanvankelijk getrouwd met Anna Velderhof (+ 23-03-1780) en later met Elisabeth Ronnen. Roedolf overleed op 14 september 1807 in Grave.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidprentje naar aanleiding van het overlijden van Cornelis Heijmans (zoon van Roedolf en Elisabeth Ronnen) en Elisabeth Fichteler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Overlijdensakte van Leo Heijmans sr., geboren op 14 mei 1876 in Den Bosch en overleden op 27 augustus 1938 in Schiedam. Leo Heijmans sr. trouwde op 8 februari 1911 in Rotterdam met Maria Hendrikx uit Vlijmen. Hij was van beroep verffabrikant in Rotterdam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoonkaart van Maria Hendrikx, echtgenote van Leo Heijmans sr. Op de voorzijde (hierboven) staan vooral adresgegevens. Op de achterzijde (hieronder) de kinderen die uit het huwelijk zijn geboren. Ter toelichting: H betekent huwelijk, A betekent adreswijziging.

home