Make your own free website on Tripod.com
Fie Heijmans (1 foto)
Fie Heijmans was de enige ongetrouwde dochter van Leo Heijmans sr. en Maria Hendrikx. Zij werd geboren op 1 januari 1919 in Rotterdam en overleed in 2000. Een groot deel van haar leven heeft zij besteed aan de opvang van weeskinderen en kinderen, wier ouders niet in staat waren hun kind op te voeden.