Make your own free website on Tripod.com
Ger Heijmans

Foto van Ger Heijmans (geboren op 10 juni 1926 in Rotterdam), haar echtgenoot Ton Rijkers en hun kinderen en kleinkinderen. De foto werd gemaakt in Australië (waar ze wonen) ter gelegenheid van hun 50e trouwdag op 28 juli 1999.